Maslahat beriň

Tanaýyş we maslahat

Oýun oturgyjyny nädip ýygnamaly

Bir oýun oturgyjyny nädip ýygnamaly?Barlamaga geliň.

Oýun oýunçylary üçin iň oňat dizaýn

2022 oýun oýnaýanlar üçin täze satuw gyzgyn satuw professional oýun oturgyjy

“Anji Jifang Mebel Co., Ltd.” ösüşiň, önümçiligiň, gaýtadan işlemegiň, satuwyň we söwdanyň ýygyndysydyr.Zawodymyz takmynan 20 000 inedördül metr meýdany tutýar.

Döwrebap ofis mebelleri we agaç önümleri bilen meşgullanýarys. Biziň kompaniýamyz Anji, Zhejiang şäherinde ýerleşýär.Ulag ýerleşiş artykmaçlyklary üçin amatly. Biz Şanhaýyň gündogaryna, günortada Hangzhou, Hangzhou şäherine ýakyn.

aýratynlyklar

habarlar

Habar býulletenlerimiz, önümlerimiz, täzeliklerimiz we ýörite tekliplerimiz hakda iň soňky maglumatlar.